rysunki do książki Danuty Gwizdalanki Symfonia na 444 głosy/ drawings for the „444 voices symphony” by Danuta Gwizdalanka

Square